preloader icon
lightdark-switch

1C: Perform

Tüm kapanış tarihlerini daha hızlı ve daha kolay karşılayın

 • Rapor hazırlama sürecini hızlandırın - tüm grup şirketleri için analiz raporları ve finansal veriler için standart bir format oluşturun ve konsolide edin

 

Hatasız Güvenilir Veri

 • İşinizle ilgili kararları farklı finansal ve performans raporlama sistemlerinden elde edilen konsolide verilerden faydalanarak alın

 

Karmaşık bütçeleme sürecini kolay ve sorunsuz yürütün

 • Karmaşık bütçe hesaplaması gerektiren süreçler dahil olmak üzere grup şirketlerinin tüm operasyonları ve projeleri için tam işlevsel bütçelemeden faydalanın

 

IFRS ve TFRS göre denetlenebilirlik uyumluluk

 • IFRS ve TFRS göre konsolidasyon beyanı: genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş verileri UFRS hesap planlarına göre hazırlayın

 

EPM yazılımıyla kurumsal finansı yakından takip edin

Raporlama Konsolidasyonu

 • Şirketler arası mutabakat ve eliminasyonlar
 • Holdingler için karmaşık şirket yapılarını destekleyen raporlama konsolidasyonu
 • Grubun sahip olduğu varlıklara ait borçların ve gerçekleşmemiş karların eliminasyonu
 • IFRS ve yerel Muhasebe TFRS ile raporlamada uyumluluk

 

Kapsamlı Bütçeleme Sistemi

 • Tüm karmaşık yapıda bütçeler için koordinasyon
 • Şirketinizin OPEX ve CAPEX kalemleri bazında gerçekleşen bütçe ve varyans analizi
 • Farklı hesaplama seçenekleri ile konsolidasyon, dağıtım, iteratif planlama ve ekstrapolasyon planlama yöntemleri
 • Gerekli sınıflandırıcılar, boyutlar ve göstergeler için esnek ve özelleştirilebilir liste
 • Bütçeleme sürecindeki katılımcılara sorumlulukların dağıtılması

 

İş Analizi ve BSC

 • Stratejik hedeflerin görsel modellemesi için Balanced Scorecard konsepti
 • KPI'ların ve dinamiklerin izlenmesi, derinlemesine KPI analizi
 • What-if analizi, planlanan-gerçekleşen analizi, ABC analizi, faktör analizi ve gizli kalıpları belirlemek için entelektüel veri analizi

 

Yatırım Proje Yönetimi

 • Yatırım öncesi değerlendirme: yatırım muhasebesi, finansal modellerin hesaplanması, bütçeleme, yetki yönetimi ve KPI'ların hesaplanması
 • Alternatif projelerin çok kriterli puanlaması, optimal portföyün oluşturulması
 • Proje uygulamasının planlanması ve kontrolü, yatırım programının revize edilmesi

 

CPM Yazılımının Esnekliği ve Entegrasyonu

 • Sistem ve kaynak kullanımı ayırt etmeksizin tüm tüzel kişilerle entegrasyon
 • Farklı konsolidasyon ilkeleri: “tam” veya çok seviyeli müteakip konsolidasyon
 • Harici muhasebe sistemlerinden ve ERP yazılımlarından veri yükleme
 • Çeşitli harici kaynaklardan ana veri yönetimi: temizleme, uyumlaştırma ve mükerrer veri eliminasyonu